Manó menü

Hirdetés

 fociplaza-BANNER-ALLO

 

    alt                                alt                                        alt                                                                                                                

             

alt
                                                                          

                             alt
                                          
                                                                                            

                                

 Szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt a

Manó-Tanya és a Mini-Manó

Családi Napközi honlapján!
 

  

Napközink 2017. január 1-től családi bölcsődeként működik tovább. :-) 

 

 

 

 

A Manó - Tanya Családi Napközink és  a Mini - Manó Családi Napközink, már 7 éve működik Debrecenben, a Monostorpályi úton, a szülők és gyerkőcök örömére. Bölcsődei, óvodai ellátást helyettesítő szolgáltatást és játszócsoportos foglalkozást biztosítunk a gyermekek számára. Rendkívül barátságos környezetben, sok játékkal, mozgással, kreatív foglalkozásokkal, zenei készségfejlesztéssel, gyermek-felügyelettel várjuk a csöppségeket. 

 

Hosszútávú megoldást kínálunk félhavidíjas vagy havidíjas rendszerben. Vállalunk időszakos gyermekfelügyeletet, óradíjas, félnapi, napidíjas rendszerben. A gyermekeknek naponta négyszeri étkezést biztosítunk, idény zöldségekkel, gyümölcsökkel, természetes alapanyagokkal, házias ízekkel, helyben készül a finom két fogásos ebéd is! Figyelembe tudjuk venni az esetleges táplálkozási problémákat is: pl. tej, szója, mogyoró allergia. Napközink 2015-ben is a legalacsonyabb árakkal, színes programokkal, szakképzett kisgyermek gondozókkal, óvodapedagógussal és nagy szeretettel vár minden kis felfedezőt! 

 

A facebookon található oldalunkra friss fotókat töltöttünk! >>>

 

  

CSOPORTJAINK 

 

 

Mini - Manó Családi Napközi 

 

Csoportfelelős: Kovács Istvánnékisgyermeknevelő 

Pósafalvi Flóra:csecsemő és kisgyermeknevelő
dajka: Gyökösné Szabó Anita

 

  

 Manó - Tanya Családi Napközi  

 

Csoportfelelős: György Orsolya, csecsemő és kisgyermeknevelő 

óvodapedagógus: Szilágyi Anita 

dajka: Gyökösné Szabó Anita

 

   

Családi napközink előnyei   

 

  

- kis létszámú csoportok (maximum 7 fő) 

- könnyű beilleszkedés, szocializáció (szülővel megbeszélve) 

- családias (saját családhoz hasonló) hangulat 

- magas minőség, mivel működési engedélyhez kötött 

- szakképzett óvodapedagógus, gondozók 

- rugalmas szolgáltatások 

- napi négyszeri tápláló étkezés (speciális étkezés is megoldható) 

- egyedi bánásmód, odafigyelés, törődés 

- korai fejlesztés/fejlődés
- kreatív foglálkozások minden nap
 

- szabadtéri játékok (csúszda, homokozó, kerti játékok, kismotorok...) 

- játékos zenés-angol foglalkozás  

 

 

Családi napközinkben 20-hetes kortól, a 14 éves korú gyermekeket gondozzuk, neveljük,  fejlesztjük nagy szeretettel ! A bölcsőde és az óvoda az első közösség, ahol a gyermekeknek meg kell tanulniuk a helyüket, szerepüket. 

 

A gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése családias, derűs légkörben, sokféle, változatos tevékenységet biztosítva. Nevelőmunkánk érzelmi biztonsággal segíti elő a gyermek testi, értelmi és szociális képességeinek fejlődését.  

 

Alapelveink a gyermekek nevelésében, gondozásában:

• a gondozás és nevelés egysége 
• egyéni bánásmód 
• állandóság 
• aktivitás, önállósság segítése 
• rendszeresség, fokozatosság. 

 

Feladataink:

• az egységes testi fejlődés segítése 
• az érzelmi fejlődés és a szocializáció kibontakoztatása 
• megismerési képességek fejlesztése tevékenységeken keresztül.Foglalkoztatás:

• gondozás 
• játék 
• ének-zene, énekes játékok 
• mese-vers, mondóka 
• beszédfejlesztés 
• rajzolás, festés, mintázás, gyurmázás 
• játékos testmozgás, bábozás 

 

Nevelési célunk, a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségének kialakítása, életkorának legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével és rendszeres mozgással. 


Feladataink:

Általános, sokoldalú fejlesztéssel, képzéssel elősegíteni a gyermekek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeik fejlesztését. Ezt megfelelően kialakított heti és napirend kereti között a gyermek életkorához és fejlettéségéhez igazodó tevékenységek segítségével valósítjuk meg.

 
Feladataink:

 egészséges életmódra nevelés, egészségvédelem 

• szocializáció érzelmi biztonság segítségével 
• ügyesség- és készségfejlesztés 
• értelmi és anyanyelvi nevelés.

 

Formái:

 rendszeres tevékenységek, pl. testnevelés, környezetismeret, matematika, nyelvtanulás, 

kézműves foglalkozások 
• játék 
• mese-vers, mondóka 
• festés, rajzolás, kézimunka, gyurmázás 
• bábozás 
• ének- zene, ritmusérzék-fejlesztés 
• környezet megismerése, környezetvédelem, (természeti és társadalmi változások megfigyelése)
• a környezet térbeli, formabeli., mennyiségi összefüggéseinek megismerése, (matematikai tartalmak) 
• testnevelés, egészségnevelés  

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése, integráció 

 

Egyre ismertebbé válik, hogy a közös boldogulás alapja a közös fejlődés, amihez a hátrányos helyzetű gyermekek számára is meg kell adni a felzárkózás lehetőségeit. Az a szándékunk, hogy segítsük a nyitottságot a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését azzal, hogy megismertetjük az ő világukat az egészséges gyermekekével.

Azt gondoljuk, minden gyermek integrálható, ha az igényeinek megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés.

 

A program célja:

 

Az elvárások igazodjanak a gyermek fejlődésének üteméhez. Fejlesztésük a számukra megfelelő területen valósuljon meg. A sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl. A habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak a gyermeknapközi nevelési programjainak tartalmi elemeivé. A fejlesztés szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget megfogalmazó gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira alapozva, szülői beleegyezéssel kívánjuk megvalósítani.


Napirendünk alkalmazkodik a csoportban gondozott gyermekek életkorához, az évszakokhoz, a napi időjárás adta lehetőségekhez és természetesen az ellátandó gyermekek korosztályi igényeihez. Játékon keresztül fejlesztünk, adunk át ismereteket. A Montessori-pedagógia alapján dolgozunk, kiválól szakkönyvhasználattal, mint Forrai Katalin könyve – Ének a bölcsődében, óvodában-, amely Kodály Zoltán nevelési elveire épül. Szeretetteljes, biztonságot nyújtó légkört szeretnénk megvalósítani minden tevékenységünkben és minden programunkban. Napközinket egy családi házban nyitjuk meg, szobái világosak, tágasak. 

 

Az ingatlanhoz gyönyörű, rendezett tágas parkosított udvar tartozik, ahol a gyermekek szabadon, biztonságban játszhatnak. Sokoldalú, színes bölcsődei, óvodai élet: 
A napközinkben a gyermekek egyéni képességeinek, készségeinek sokoldalú, tudatos fejlesztésére törekszünk, építünk nyitottságukra, érdeklődésükre, és megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek között egyéniségük kibontakozhat.

A gyermekek sok mindennel megismerkedhetnek, koruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően számtalan tevékenységbe kóstolhatnak bele. 

 

Programjainkat az évszakok és az ezekkel kapcsolatos ünnepek határozzák meg. Az ünnepekre dalokkal, versekkel, dramatikus játékokkal, dekoráció készítésével, sütemények sütésével készülnek a gyerekek. A csoportok ilyenkor együtt énekelnek, verselnek, rövid színdarabot adnak elő egymásnak, de a nevelők is készülnek egy–egy bábelőadással. Fontosnak tartjuk a születésnapoknak, névnapoknak, a tanév kezdetének és befejezésének megünneplését is. Játéktárunk minden korosztály számára kínál szórakoztató és egyben fejlesztő eszközöket; udvarunk pedig kiváló hely a fölösleges energiák levezetésére. 

 

alt

 

  

 

Tanulószoba  

 

Tanulószobánk célja a helyes tanulási szokások kialakítása. Gyakran halljuk, hogy a gyermekek nem ismerik a hatékony tanulás szabályait. Ezen szeretnénk segíteni: sikerélményhez juttatni a gyermekeket. Azonban a Manó–Tanya tanoda a lecke megírásán és megtanulásán kívül más téren is segíteni szeretne. Hitvallásunk szerint a gyermek maradjon gyermek addig, amíg csak lehet, így a tanuláson kívül a szabadidő eltöltésére is nagy hangsúlyt fektetünk.

 

A tanulószoba fő feladatai:

• a napi házi feladat elkészítése
• a szóbeli feladatok kikérdezése
• rendszeres ellenőrzés, számonkérés
• felkészítés dolgozatok megírására
• rendszeres és rendszerezett tanulásra szoktatás
• tanulási nehézségek kezelése,
• konfliktuskezelés.

 

Egyéb tudnivalók:

• A délutáni napközi 14. 00 – 17. 00 óra között tart nyitva, de a nyitvatartás alkalmazkodik a szülők munkaidejéhez.
• A napköziben pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Igény esetén nyelvtanulási lehetőség biztosítását is tervezzük.
• Szükség esetén uzsonna is igényelhető.
• A szolgáltatás minden nap vagy alkalmanként is igénybe vehető, de felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy eredményes tanulást, kizárólag a rendszeres napköziben járás mellett tudunk garantálni.

„A gyermekek érdeke mindenek felett”

 

A nevelési módszerek megfogalmazásánál arra törekedtünk, hogy ne a gyermeket integráljuk egy már meglévő nevelési módszerbe, hanem a módszert építsük a gyermekek köré. Ennek elsődleges és legfontosabb módja az egyéni bánásmód, amelynek megvalósulását abban látjuk, hogy a gyermek fejlődését nem egy mások által kialakított átlaghoz, hanem önmagához viszonyítjuk. Ezért figyelembe vesszük az egyéni sajátosságokat, az egyéni fejlődési ritmust, és arra törekszünk, hogy ezt az igényt másokban is kialakítsuk. 

 

Szeretnénk, hogy az általunk nevelt gyermek felnőve:

 nyitott legyen a világra 

• kreatív legyen
• képes legyen újat alkotni
• legyen tisztában saját képességeivel, értékeivel
• kiegyensúlyozott legyen
• egyen képes szeretet átadásra és elfogadásra
• fogadja el saját magát és embertársait
• tisztelje az élővilágot, a természetet és a környezetet.

 

Mindezt nem direkt tanítással, hanem példamutatással, indirekt neveléssel kívánjuk elérni. A nevelés minden területén a játék az elsődleges és a legkiemelkedőbb. A leghatékonyabbnak és a legörömtelibb tanulásnak azt tartjuk, ami a játékon keresztül valósul meg, és ami a saját ismeretszerzésén alapul. Foglalkozásainkat igyekszünk kötetlenné tenni, ami azt jelenti, hogy minden gyermek akkor kapcsolódik be, és addig vesz részt benne, amíg kedve tartja. Minden alaklommal figyelembe vesszük a különböző korosztályokat, és a gyermekek a saját fejlettségéhez igazítjuk a foglalkozásokat. Szakmai programunkból a direkt fejlesztést ki szeretnénk hagyni, ez alól kivételt képeznek a nevelési problémákkal küzdő gyermekek, akik szakember indoklása alapján igénylik a fejlesztést. 

 

„Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én Magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez”.
(Maria Montessori)